Διαμονή

Στο χωριό υπάρχουν τρεις (3) ξενώνες με άριστη παροχή υπηρεσιών

ΑΡΑΧΘΕΑ:            http://aracthea.joomla.com   Mobile Phone: +30 6978470819

ΜΑΡΟΥΣΙΩ:         http:// www.marousio.gr    Mobile Phone. +306932660303    

ΝΙΣΙΣΤΑ:               http:// www.nisista.gr   Tel. +302683071484

Ξενώνας  ΑΡΑΧΘΕΑ

Ξενώνας ΜΑΡΟΥΣΙΩ

Ξενώνας ΝΙΣΙΣΤΑ