Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 5 Δεκεμβρίου 2015 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου 2015 για να κάνει την κατανομή των αξιωμάτων. 

Πρόεδρος: Οικονόμου Βασίλης

Αντ/δρος : Πλαστήρα Ελένη

Γεν. Γραμ.: Σταύρος Νεκτάριος

Ταμίας : Μάνος Κων/νος

Μέλη : Μάνος Σπυρίδων

              Οικονόμου Αρετή

              Γιαννούλα Πηνελόπη