Ανακοινώσεις

 Υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης ανακοινώσεων όλων των φορέων του   χωριού,  καθώς και οποιουδήποτε κατοίκου του χωριού το επιθυμεί

  • Ο,τιδήποτε στέλνει κάποιος για δημοσίευση στην εφημερίδα, να το στέλνει σε ηλεκτρονική μορφή.