Σεμινάρια

Εδώ υπάρχει δυνατότητα να δημοσιεύτούν σεμινάρια και συνέδρια όχι μόνο της αδελφότητας, αλλά και άλλων φορέων, καθώς και μεμονομέων ατόμων, εφόσον το επιθυμούν.