Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 26 Νοεμβρίου   2017 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Νοεμβρίου 2017 για να  συγκροτηθεί σε σώμα και να κάνει την κατανομή των αξιωμάτων.  Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος: Οικονόμου Βασίλης

Αντ/δρος : Πλαστήρα Ελένη

Γεν. Γραμ.: Μάνος Σπύρος

Ταμίας :      Μάνος Κων/νος

Μέλη :         Κανέλης Νικόλαος

                     Οικονόμου Αρετή

                     Γιαννούλα Πηνελόπη