Τοποθεσίες του χωριού

Εδώ υπάρχουν φωτογραφίες από τοποθεσίες

και γεγονότα του χωριού

Η πλατεία του χωριού

΄Αποψη του χωριού με τα χιονισμένα Τζουμέρκα

΄Αποψη του χωριού με το φράγμα του Πουρναρίου

Η Λάψαινα με την πλούσια βλάστηση

Η πηγή της Αγίας Παρασκευής

Το Λαογραφικό Μουσείο

Το φράγμα Πουρναρίου στο συνοικισμό ΄Αμμος

΄Αποψη του χωριού με το Ξηροβούνι

΄Αποψη του Αράχθου από το Ξηροβούνι

Η Αγία Τριάδα

Η Αγία Βαρβάρα

Εσωτερικό Αγίων Αναργύρων

Ο Προφήτης Ηλίας

΄Αποψη του  Ξηροβουνίου

΄Αποψη του κέντρου του χωριού

Γιορτή κάστανου και τσίπουρου

Τα τραγούδια του Λαζάρου στην αυλή της εκκλησίας

Ο επιτάφιος